CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
  • HÀNG TƯƠI TỪ CHỢ QUỐC TẾ RUNGIS:
  • KHI NHẬN HÀNG: NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG HÃY LIÊN HỆ NGAY KHI NHẬN HÀNG ĐỂ CÓ THỂ ĐỔI TRẢ LẠI HÀNG
  • SAU KHI GIAO HÀNG: NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC GIẢM HOẶC HOÀN TRẢ LẠI 
  • HÀNG KHÔ: ĐƯỢC TRẢ LẠI CHO LẦN ĐẶT HÀNG SAU (MUỘN NHẤT LÀ 1 THÁNG VÀ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN SẢN PHẨM ĐƯỢC GHI TRÊN SẢN PHẨM